PDA

View Full Version : Opisi medalj in odlikovanj Sovjetske zvezeboštjan
04-06-2009, 10:07
Odlikovanja in medalje Sovjetske zveze :


v tej temi sem zbral vse opise novopridruženega člana matije, za boljšo preglednost same teme in foruma nasplošno.

----
matija, dobrodošel na forumu, takšni opisi so vedno dobrodošli, samo daj me prosim pred tem, ko objaviš 10+ novih tem, obvesti, da lahko ustvariva morebitno skupno temo na vrhu strani, kjer bodo zbrani vsi dotedajšnji in vsak naslednji opis.
----

boštjan
04-06-2009, 10:08
( originalen prispevek : matija )

Red Lenina


Red Lenina je bil najvišje nacionalno odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 6. aprila 1930 in poimenovano po Vladimirju Iljiču Uljanovem - Leninu.
Red Lenina

* civilisti: za izjemno delo, pomembno za ZSSR
* vojaške osebe: za izjemne dosežke in odlično služenje v oboroženih silah
* avtomatično podeljen herojem Sovjetske zveze in herojem socialističnega dela
* lahko podeljen tudi tovarnam, mestom, regijam in republikam za skupinsko izjemno delo in dosežke.

Opis
Obstaja najmanj 14 različnih različic tega odlikovanja glede na časovna obdobja in uporabljene materiale, osnovni izgled je povsod isti.

Znak je iz zlata in platine ter je emajliran.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka je rdeč trak z dvema 1,5 mm zlatima trakoma.

Nosilci
Do leta 1981 je bilo podeljenih okoli 400.000 redov.


http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Order_of_Lenin.jpg

boštjan
04-06-2009, 10:08
( originalen prispevek : matija )

Red Aleksandra Nevskega


Red Aleksandra Nevskega je bilo visoko vojaško odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 29. julija 1942 in je poimenovano po Aleksandru Jaroslaviču Nevskem.

Red je bil podeljen častnikom kopenske vojske in vojnega letalstva Sovjetske zveze za osebno hrabrost in odlično vodenje lastnih enot v bitkah ter njihov prispevek k zmagam z minimalnimi izgubami.

Opis
Red je iz srebra, pozlačen in emajliran.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka je svetlo modri trak z 5 mm rdečim trakom v sredini.
Nosilci
Med drugo svetovno vojno so podelili 42.000 redov.

boštjan
04-06-2009, 10:09
( originalen prispevek : matija )

Red slave


Red slave


Red slave je visoko vojaško odlikovanje nekdanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 8. novembra 1943.

Kriteriji

Red je bil podeljen pripadnikom kopenske vojske in vojnega letalstva do vključno čina poročnika. Pripadniki kopenske vojske so red prejeli za izkazano hrabrost v boju z sovražnikom ter za uničenje 10 - 50 vojakov, ujetje častnika, uničenju dveh tankov,... Pripadniki vojnega letalstva so dobili red za uničenje 2 do 4 letal v boju, uničenju 2 tankov, vlaka, mosta, skladišč streliva, bojne ladje,... Pripadniki Rdeče armade so bili ob podelitvi avtomatično povišani. Tujci so lahko prejeli to odlikovanje.
Opis
Red slave 1. razreda
Red je iz zlata in rdeče emajliran.

Red slave 2. razreda
Red je iz srebra, pozlačen in rdeče emajliran.

Red slave 3. razreda
Red je iz srebra in rdeče emajliran.

Nadomestne oznaka
Nadomestna oznaka za vse 3 razrede je enaka; zlati trak s tremi 4 mm črnimi pasovi.

Nosilci
Med drugo svetovno vojno je bilo podeljenih 2.398 redov 1. razreda, okoli 46.000 2. razreda in okoli 980.000 3. razreda.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Order_of_Glory.jpg

boštjan
04-06-2009, 10:09
( originalen prispevek : matija )

Red za služenje domovini v oboroženih silah Sovjetske zveze


Red za služenje domovini v oboroženih silah Sovjetske zveze je odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 28. oktobra 1974.


Red je bil podeljen pripadnikom Rdeče armade, mejnim in notranjim silam za izboljšanje pripravljenosti, politično delo, izjemne zasluge za vojsko.

Nosilci reda so bili upravičeni tudi do višje pokojnine, brezplačne zdravstvene oskrbe, brezplačnega javnega prevoza,...

1. razred je bil podeljen visokim častnikom, 2. razred višjim častnikom in političnim delavcem in 3. razred vsem činom.

Opis
Red za služenje domovini v oboroženih silah Sovjetske zveze 1. razreda
Red je iz srebra, pozlačen in emajliran.

Red za služenje domovini v oboroženih silah Sovjetske zveze 2. razreda
Red je iz srebra, pozlačen in emajliran.

Red za služenje domovini v oboroženih silah Sovjetske zveze 3. razreda
Red je iz srebra, pozlačen in emajliran.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka za vse tri razrede je trak svetlo modre barve, 1. razred ima dodan 6 mm rumeno progo, 2. razred dve 3 mm ter 3. razred tri 3 mm rumene proge.

Nosilci
Do leta 1981 je bilo podeljenih 4 redi 1. razreda, 150 2. razreda in 50.000 3. razreda.

boštjan
04-06-2009, 10:10
( originalen prispevek : matija )

Red rdeče zvezde


Red rdeče zvezde


Red rdeče zvezde je visoko odlikovanje Sovjetske zveze, ki so ga ustanovili 6. aprila 1930.

Kriteriji
Red je bil podeljen pripadnikom Rdeče armade, vojaškim enotam, ladjam, organizacijam, tujcem,... za izjemne zasluge pri obrambi Sovjetske zveze v vojni in miru.

Opis
Red je iz srebra in rdeče emajliran.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka je temno rdeč trak z 5 mm sivo črto na sredini.

Nosilci

Med drugo svetovno vojno je bilo podeljenih 2.860.000, do 1981 pa okoli 3.800.000 redov.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Order-of-the-Red-Star.jpg

boštjan
04-06-2009, 10:10
( originalen prispevek : matija )

Red domovinske vojne


Red domovinske vojne
Red domovinske vojne je visoko odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 20. maja 1942.
Red domovinske vojne

Kriteriji
Red je bil podeljen pripadnikom Rdeče armade in civilistom (samo do 1947) za pogum med drugo svetovno vojno.

Red domovinske vojne 1. razreda je bil podeljen za pogum, uničenje 2 težkih tankov, zajetju artilerijske baterije ali ladje, 20 letalskih bojnih poletov,...; 2. razred za pogum, uničenje 2 letal, ladje,...

Opis
Red domovinske vojne 1. razreda
Red je iz zlata in emajliran.

Red domovinske vojne 2. razreda
Red je iz srebra, pozlačen in emajliran.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka za 1. razred je trak temnordeče vinske barve z 5 mm roza črto v sredini; za 2. razred pa trak temnordeče vinske barve s 3 mm roza robovoma.

Nosilci
Podeljenih je bilo okoli 350.000 redov 1. razreda in okoli 1.000.000 2. razreda.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Orden-otechestvennoy-voyny_A0078505.jpg

boštjan
04-06-2009, 10:11
( originalen prispevek : matija )

Red Bogdana Hmeljnickega


Red Bogdana Hmeljnickega je visoko odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 10. oktobra 1943 in je poimenovan po Bogdanu Hmeljnickemu, kozaku, ki je priključil Ukrajino Rusiji.

Red je namenjen pripadnikom Rdeče armade in partizanom za hrabrost in izkazan patriotizem v boju, častno in učinkovito služenje.

Kriteriji
Red 1. razreda je namenjen poveljnikom armadnih skupin, flot, armad in flotilj, njihovim namestnikom ter načelnikom štabov in partizanskim voditeljem; 2. razred poveljnikom, namestnikom in načelnikom štabov polkov, brigad, divizij in korpusov ter poveljnikom, namestnikom in načelnikom štabov partizanskih sil ter 3. razred, ki je bil podeljen častnikom do bataljonske ravni, njihovim pomorskim ter partizanskim ekvivalentom .

Opis
Red Bogdana Hmeljnickega 1. razreda
Red je iz zlata.

Red Bogdana Hmeljnickega 2. razreda
Red je iz zlata in srebra.

Red Bogdana Hmeljnickega 3. razreda
Red je iz srebra.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka za 1. razred je svetlo modri trak z 5 mm belim trakom v sredini, za 2. razred svetlo modri trak z dvema 3 mm belima trakom na koncih ter za 3. razred svetlo modri trak z tremi 2 mm trakoma.

Nosilci
Med drugo svetovno vojno je bilo podeljenih 320 redov 1. razreda, okoli 2.400 2. razreda in okoli 5.730 3. razreda.

boštjan
04-06-2009, 10:12
( originalen prispevek : matija )

Red Nakimova


Red Nakimova je visoko pomorsko odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo podeljeno 3. marca 1944 in je poimenovano po admiralu Pavlu Stepanoviču Nakimovem; udeležencu krimske vojne in zmagovalcu nad Turki.

Red je bil podeljen pomorskim častnikom za načrtovanje in izvedbo pomorskih operacij, pri katerih je bila povzročena sovražniku velika škode.

Kriteriji
Red Nakimova 1. razreda je bil podeljen za načrtovanje in vodenje pomorskih operacij, medtem ko je bil 2. razred podeljen za hrabrost in pogumno vodenje v pomorskih bitkah.


Opis
Red Nakimova 1. razreda
Red je iz zlata, srebra in rubinov in je modro emajliran.

Red Nakimova 2. razreda
Red je iz srebra in je rdeče emajliran.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka za 1. razred je črn trak z dvema 5 mm oranžnima trakoma, medtem ko je za 2. razred oranžen trak z dvema 5 mm črnima trakoma.

Nosilci
Med drugo svetovno vojno je bilo podeljenih 80 redov 1. razreda in 460 2. razreda.

boštjan
04-06-2009, 10:13
( originalen prispevek : matija )

Red Kutuzova


Red Kutuzova je visoko vojaško odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 29. julija 1942 in nosi ime maršala Mihaila Ilarionoviča Kutuzova, zmagovalca nad Napoleonom.

Red je bil namenjen vojaškim častnikom, ki se niso kvalificirali za red zmage, red rdeče zastave ali red Suvorova.

Zgodovina
Prvotno je imelo odlikovanje le dva razreda; 8. februarja 1943 je bil ustanovljen še 3. razred.

Kriteriji
Red Kutuzova 1. razreda je bil namenjen poveljnikom armad in armadnih skupin, njihovim namestnikom in načelnikom štabov. Red Kutuzova 2. razreda je bil namenjen poveljnikom brigad, divizij in korpusov, njihovim namestnikom in načelnikom štabov. Red Kutuzova 3. razreda je bil namenjen poveljnikom čet, bataljonov in polkom, njihovim namestnikom in načelnikom štabov.

Opis
Red Kutuzova 1. razreda
Red je iz zlata in srebra ter je emajliran.

Red Kutuzova 2. razreda
Red je iz srebra in je emajliran.

Red Kutuzova 3. razreda

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka za 1. razred je kraljevsko modri trak z 5 mm oranžnim sredinskim trakom. Nadomestna oznaka za 2. razred je kraljevsko modri trak z dvema 3 mm stranskima oranžnima trakom. Nadomestna oznaka za 3. razred je kraljevsko modri trak z tremi 2 mm (en sredinski in 2 stranska) oranžnimi trakovi.

POGOSTOST
Podeljenih je bilo 660 redov 1. razreda, okoli 3.300 2. razreda in okoli 3.300 3. razreda.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Order_kutuzov.jpg

boštjan
04-06-2009, 10:13
( originalen prispevek : matija )

Red Ušakova


Red Ušakova je visoko mornariško odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 3. marca 1944 in je poimenovano po admiralu Fjodoru Fjodoroviču Ušakovu, zmagovalcu nad turško mornarico leta 1798.

Red je namenjen pomorskim častnikom za izjemno načrtovanje in izvedbo pomorskih operacij, ki so pripomogle k velikemu uničenju sovražnikovih sil.

Kriteriji
Red 1. razreda je bil podeljen častnikom za organizacijo in aktivno vodenje pomorskih operacij, red 2. razreda pa za aktivno udeležbo v pomorskih operacij.

Opis
Red Ušakova 1. razreda
Red je iz platine in zlata ter je modro emajliran.

[uredi] Red Ušakova 2. razreda
Red je iz zlata in srebra ter je modro emajliran.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka za red Ušakova 1. razreda je bel trak z 5 mm svetlomodrim trakom v sredini in 1.5 mm svetlomodrima robovoma. Nadomestna oznaka za red Ušakova 2. razreda je bil bel trak z dvema svetlomodrima trakoma ob strani.

Nosilci
Med drugo svetovno vojno je bilo podeljenih 50 redov 1. razreda in okoli 200 2. razreda.

boštjan
04-06-2009, 10:14
( originalen prispevek : matija )

Red Suvorova


Red Suvorova je visoko vojaško odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 27. julija 1942 in poimenovano po legendarnem ruskem maršalu Suvorovem.

Red Suvorova je bil podeljen vojaškim poveljnikom vseh stopenj za izjemno poveljevanje, organizacijo vojaških operacij in njihovega dobronosa k zmagi.

Kriteriji

Red Suvorova 1. razreda je bil podeljen poveljnikom armadnih skupin, njihovim namestnikom, načelnikom štabov, vojaškim akademijam,...

Red Suvorova 2. razreda je bil podeljen poveljnikom brigad, divizij in korpusov.

Red Suvorova 3. razreda je bil podeljen polkovnim, bataljonskim in četnim poveljnikom.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Order_of_suvorov_medal_1st_class.jpg

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Order_of_suvorov_medal_2nd_class.jpg

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Order_of_suvorov_medal_3rd_class.jpg

boštjan
04-06-2009, 10:15
( originalen prispevek : matija )

Red rdeče zastave


Red rdeče zastave je visoko odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 16. septembra 1918.

Potem, ko je bil red ustanovljen, je kmalu stopil v pozabo, dokler ni bil avgusta 1924 spet uveden. V letih 1932, 1943, 1947 in 1980 je red doživel spremembe glede statusa nosilcev.

Kriteriji
Red rdeče zastave za peto odlikovanje

Odlikovanje je bilo sprva namenjeno pripadnikom oboroženih sil, vojaškim enotam za hrabrost, izkazano predanost v boju ne glede na osebno ogroženost. Po letu 1943 so začeli podeljevati red tudi skupnostm, šolam, inštitucijam, tujcem,... za dolgoletno služenje in druge zasluge za ZSSR.

Opis
Red je iz srebra, pozlačen in emajliran.

Na redu tistih, ki so večkrat prejeli to odlikovanje, je bil na spodnjem delu dodana številka podeljenih redov.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznake je v obliki belo-rdeče-belega traku z belim robom.

Nosilci

Do leta 1924 je bilo podeljenih 14.900, do 1981 pa okoli 580.000.

boštjan
04-06-2009, 10:16
( originalen prispevek : matija )

Red zmage


Red zmage je bilo najvišje vojaško odlikovanje Sovjetske zveze, ki je bilo ustanovljeno 8. novembra 1943.

Kriteriji
Podeljeno je bilo članom STAVKE in visokim pripadnikom tujih oboroženih sil za uspešno vodenje operacij, v katero je bila vključena najmanj 1 armadna skupina.

Opis

Red je v obliki pravilne peterokrake zvezde. Površina krakov je rdeče barve in emajlirana. Ob strani je posutih 110 16-karatnih diamantov in 25-karatnih rubinov. Red je narejen iz srebra (19 gramov), zlata (2 grama na platinastem okvirju (47 gramov). V sredini je simbol stolpa z rdečo zvezdo. Na zgornjem delu kroga je napis v cirilici CCCP - ZSSR, v spodnjem delu pa POBEDA - ZMAGA.

Nošnja
Odlikovanje se nosi na levi strani suknjiča/uniforme; 12-14 cm nad pasem.

Nadomestne oznake
Nadomestna oznaka je trak, velikosti 46 x 8 mm, Center je 15 mm rdeč trak, na vsaki strani pa je dodan še zelen, temno moder, temnordeč, bledomoder in oranžen z črnim centralnim trakom. Vsak barvni trak je razdeljen z tanko belo črto

Nosilci
* maršal Sovjetske zveze Georgij Konstantinovič Žukov (10. april 1944, 30. marec 1945)
* maršal Sovjetske zveze Aleksander Vasilevski (10. april 1944)
* generalisim Sovjetske zveze Josip Visarijonovič Džugašvili - Stalin (29. julij 1944, 26. junij 1945)
* maršal Sovjetske zveze Ivan Stepanovič Konjev (30. marec 1945)
* maršal Sovjetske zveze Konstantin Konstantinovič Rokosovski (30. marec 1945)
* maršal Sovjetske zveze Rodjon Jakovljevič Malinovski (26. april 1945)
* maršal Sovjetske zveze Fedor Tolbukin (26. april 1945)
* maršal Sovjetske zveze Leonid Aleksandrovič Govorov (31. maj 1945)
* maršal Sovjetske zveze Semen Timošenko (4. junij 1945)
* general armade Aleksej Antonov (4. junij 1945)
* maršal Bernard Montgomery (5. junij 1945)
* general armade Dwight David Eisenhower (5. junij 1945)
* kralj Romunije Mihael I. (6. julij 1945)
* maršal Poljske Michal Zymierski (9. avgust 1945)
* maršal Sovjetske zveze Aleksander Vasilevski (8. september 1945)
* maršal Sovjetske zveze Kiril Meretskov (8. september 1945)
* maršal Josip Broz Tito (8. september 1945)
* maršal Sovjetske zveze Leonid Brežnjev (20. februar 1978; red odvzet 21. septembra 1989 zaradi neizvoljevanja kriterijev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Order_Victory.jpg

maximus
04-06-2009, 11:46
...zanimivo je videti najvišja priznanja neke države,,ta Red zmage prav fascinira,,,le kakšne so imeli japonci,ameri,angleži in francozi med drugo vojno?..Bi bilo zanimivo videt,,,Nemce nisem omenil,ker tista vsaj po slikah (eni) dobro poznamo :-)

Paulus
04-07-2009, 17:28
Res izčrpno predstavljeno čestitam...

anarhistbakunin
15-09-2012, 09:47
Maršal Montgomery,te medalje ni vreden:nono

pukovnik
16-09-2012, 00:27
Evo pa tko vlada ruskim ima sve što ga eventualno može interesirati.

http://mondvor.narod.ru/index.htm