Ker nihče očitno nima nobenih vprašanj, vam predstavljam kovanec, ki je prispel danes. Gre za srebrnik cesarja Ferdinanda I., v vrednosti 6 krajcarjev, kovan med letoma 1522 in 1530. Ker gre za 6 krajcarjev, se je zanj prijelo ime Sechser.
Pa še v družbi dveh kovancev istega cesarja za 3 krajcarje.